10/02/2016

MOSAICT’ajaus al terra,
amanyagues la bèstia
i udoles amb ella.