11/19/2012

ENTRE MUNTANYES D'ALTRES ÈPOQUES
MALATUR

Al lloc on van néixer els meus avis hi havia emboscats a les baumes en el temps de la guerra. Més tard, la derrota va  tornar al capellà, les delacions i les condemnes a galeres.
Algú hi feia màgia sota un sotana i les primeres files de l’església portaven gravat el nom de la gent més tipa. I un dona estranya feia mal en una casa vora l’escola, així en deien abans. Quan enfosquia, unes ombres passejaven vora la Font de les Travesses i els tricornis feien veure que els seguien.
Avui res és igual, és... Com ho diria? Com un poble de mentida amb les seves cases de nines plenes de gent sense vida.