3/09/2016

CAP A GIRONA
El 17 de març esgariparé al Planeta des de Girona, molt ben arrecerat per un munt d'artistes més.