1/31/2016

PÀTRIES

Cristina García Rodero

Els pares dels seus pares
es van inflar el cap de noms
i cognoms plens d'orgull genètic
i ara diuen que tenen la baralla
original i tenen la barra
de proclamar que el seu pal
és més gros i més antic
i més d'aquí i continuen
estenent arreu el seu instint
territorial pixant a les
cantonades, on els pares
dels seus pares ja hi buidaven
la bufeta quan el carrer
encara no estava asfaltat.


 Jèssica Pujol Duran