8/28/2015

DESERT
Quan es decora un espai, se'n debilita el caràcter. La decoració és un greix superflu. Un objecte que no té finalitats pràctiques, o que no actua sobre la consciència de l'individu, és una nosa.

M. Baixauli