3/23/2015

OBSOLESCÈNCIA
C. M
M’agradaves més pretèrita
bondadosa i insolent
a les nits que fèiem dies.
Ara ets el camí recte
l’èxit de la correcció
la bona reputació
que ostenta càrrecs familiars
i administra modestes propietats.
T’has fet esquerpa i poruga
tens una alarma
que esbossa pampallugues
a la porta de casa
per vetllar-te a tu
i a les teves arrugues.