6/26/2013

POSTKONVENT

jordi parera


Plegar, tornar al Konvent i que l'espai t'obri les portes sense gent, sense cap prova de tres dies de soroll i multituds que avui ja són només un somni.