7/09/2012

AMOR
Abús sexual infantil:
<<Els contactes i interaccions entre un nen i un adult, quan l’adult utilitza el nen per estimular-se sexualment a ell mateix, al nen o a una altra persona>>.
National Center of Child Abuse and Neglect.