2/17/2012

SANT VALENTÍ ES VA ESCAURE EN DIMARTS
CARREFOUR LOVE
Em compraré una dona
endreçada
aplicada
amb vocació per complaure:
una russa o peruana.
Algo exòtic
per passejar de dia
i que la gent sen’s miri
quan sortim del Carrefour
carregats de bosses plenes
de les millors ofertes.
Ben bé
com si fóssim
una parella normal.