12/02/2011

LES REGLES DEL JOC

Anna de PalmenaerCROSTES
Tinc trossets de tu
sota les ungles inquietes,
unes taques marronoses
d'un tuf seductor.
Crostes de regla que s'acaba,
sang coagulada.