8/10/2011

OPERACIÓ TORNADA
NANTES

Ni túnel
ni llum
ni llum al final del túnel.
Només una hòstia seca,
un cop de mall que inaugura la seqüència:

Por i resignació.

Sense prèvi avis,
t'exploten els airbags a la cara
i comproves la gravetat de la conjuntura,
la tapisseria és un mural de sang amiga.
T'adones que tu encara respires;
la resta, no.