6/01/2011

SETCENTSWATTS

El nostre particular ritual fruït del sincretisme entre el sagrat i el quotidià. Una acció circular que torna al seu origen i només nosaltres podem ser capaços d’aturar. Van fer falta uns quants volts a la deixalleria per poder fer aquesta montanya de microones i verges.
Konvent. Juny del 2010. Cal Rosal.