5/22/2017

LA DELACIÓ DELS SOMNISEt delata el gest
bRusC
d’un espernec volàtil.
Dorms a la meva vora
i jo no acluco l’ull
pendent de tu
et vetllo un son
que no porta el meu nom.